У Н Ш И Ж Б А Й Н А

Анхан / А1 суурьгүй , А2 ахисан анхан /

А1 түвшин

А1 түвшин маань нийтдээ 5 дооо хоног хугацаанд эрчимжүүлсэн хөтөлбөрөөр хичээллэнэ. 7 хоногт 3 удаа бүтэн 2 цагаар хичээллэнэ. А1 түвшин маань анхан шат буюу үсэгнээс нь эхлэн заах болно. Эхний 9 хичээлийн хувьд дүрмийн хичээл заах бөгөөд 10 дах хичээлээсээ Гёте шалгалтын бэлтгэл хичээл заах болно. Ингэсэнээр та Герман хэлний анхан шатны дүрэм үзэхээс гадна гадаад хэлийг эзэмшихэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн 4 чадвар болох Унших Ярих Сонсох Бичих чадваруудыг эзэмших болно.

Анги дүүргэлт : 6-8

Өглөө өдөр оройн цагийн хувиаруудаас сонгох боломжтой .

А2 түвшин

А2 түвшин маань нийтдээ 5 долоо хоног хугацаанд эрчимжүүлсэн хөтөлбөрөөр хичээллэнэ. 7 хоногт 3 удаа бүтэн 2 цагаар хичээллэнэ. А2 түвшин маань ахисан шат буюу анхан шатны А1 түвшинд үзсэн дүрэм дээр тулгуурлан заах болно. Эхний 10 хичээлийн хувьд дүрмийн хичээл заах бөгөөд 11 дах хичээлээсээ Гёте шалгалтын бэлтгэл хичээл заах болно. Ингэсэнээр та Герман хэлний ахисан түвшиний дүрэм үзэхээс гадна гадаад хэлийг эзэмшихэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн 4 чадвар болох Унших Ярих Сонсох Бичих чадваруудыг илүү хөгжүүлэх болно.

Харилцагч байгууллага

Хамтран ажилладаг болон харилцагч байгууллага.