У Н Ш И Ж Б А Й Н А

Ausbildung буюу Мэргэжилийн боловсрол хөтөлбөр

Германд барилгын салбарт мэргэжлийн боловсролд хамрагдах мэргэжилүүд:

 • Хөрснөөс дээшхи барилга байгууламжийн мэргэжилүүд:
  • Барилгын хийцийн битүүмжлэгч мэргэжил /ус нэвчилтээс хамгаалах/
  • Төмөр, бетон хийцийн угсралтын мэргэжил /угсралт, цутгалтын мэргэжил/
  • Бэлэн бетон бүтээцийн мэргэжил
  • Галлагаа ба яндангийн угсрагч мэргэжил
  • Ерөнхий угсралтын мэргэжил
  • Өрлөгчин /өрлөгийн мэргэжилтэн/
 • Хөрснөөс доошхи барилга байгууламжийн мэргэжилүүд:
 • Худагугсрагчзасварчин / Гүний/
 • Төмөрзамынугсралтзасварынмэргэжил
 • Шугамхоолойнугсралтзасварынмэргэжил /ариутгахтатуурга/
 • Хангамжийншугамхоолойнугсралтынмэргэжил
 • Замбарилгаугсралтзасварынмэргэжил
 • Ерөнхийгүнийбарилгабайгууламжийнмэргэжил
 • Бусадмэргэжилүүд:
 • Барилгын машин тоног төхөөрөмжийн оператор мэргэжил
 • Барилгын нураалт, буулгалтын механикч мэргэжил
 • Барилгын бүтээцийн зураг хийцийн мэргэжил
 • Инженерийн шугам сүлжээний засвар үйлчилгээний мэргэжил
 • Хөдөө аж ахуй ба барилгын тоног төхөөрөмжийн мехатроникч мэргэжил
 • Усны аж ахуй үйлчилгээний мэргэжил

Тавигдахшаардлага:

 • 18- 27 хүртэлх настай байх
 • -Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний дундаж дүн сайн байх ёстой ба тус хөтөлөрт хамгийн багадаа бүрэн дунд боловсролтой байх.
 • Эссэ/ тус хөтөлөрт хамрагдах болсон шалтгаан /
 • Товч намтар,
 • Герман хэлний В1 түвшиний сертификаттай

Хэрэв байхгүй бол бид танд тус хөтөлбөрт бэлтгэх герман хэлний хагасжилээс бүтэн жилийн эрчимжүүлсэн сургалтыг санал болгож байна.

 • Эссэ/ тус хөтөлөрт хамрагдах болсон шалтгаан /
 • Тухайн элсэн суралцах гэж байгаа мэргэжилтэй хамаарах бичиг баримт / хэрэв байгаа бол гэрчилгээ, үнэмлэх гэх мэт/
 • Мэргэжлийн хичээл ба Герман хэлийг өндөр түвшинд суралцаж Герман улсад суралцах чин хүсэлтэй хүсэлтэй байх

Суралцаж буй хугацаан дах тэтгэмж ямар байх вэ?

Мэргэжилийн боловсрол 3 жил үргэлжлэх ба татвар ноогдуулаагүй үнээр тооцвол

 1 дэх жилдээ сар бүрийн 805 евро / 2.737.000/

2 дах жилдээ сар бүрийн 1000 евро /3.400.000/

3 дах жилдээ сарын 1210 евро / 4,114,000/

 Тэтгэмж суралцаж буй хугацаанд олгогдох болно.

Сургуулиа төгсөөд тогтвортой ажлын байранд хамрагдахуу ?

Герман аж ахуй нэгжтэй тогтвортой урт хугацааны хөдөлмөрийн харилцаатай байх ба та дор хаяж төгссөний дараа 5 жил герман улсад ажиллаж амдрах чин хүсэлтэй бол давуу тал болно.

 Төгсөөд хэдий хэр цалин авах боломжтой вэ?

Таны эзэмшсэн мэргэжил ур чадвараас хамаараад доод тал нь      1500 евроноос /5.100.000төг / – 2500 евро хүртэл /8.500.000 төг/ төгрөгний цалин авах боломжтой.

Тухайн хөтөлбөрт хамрагдахад ямар үнэтэй вэ?

Хөтөлбөрт хамрагдах үнэ  2500 евро /тиз болон визний хураамж орохгүй/

Үзүүлэх үйлчилгээний хэлбэрүүд:

Монгол талаас үзүүлэх үйлчилгээ:

 • Бичиг баримт бүрдүүлэлт / зуучлуулагчийн идэвхитэй оролцоотойгоор/
  • Герман хэлний барилгын мэргэжлийн хичээл заах / зуучлуулагчийн идэвхитэй оролцоотойгоор/
  • Элчин дээр цаг авах, виз гаргах үйдчилгээнд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх / зуучлуулагчийн идэвхитэй оролцоотойгоор/
  • Герман улсруу шилжин суурьшихад шаардлагатай бичиг баримтанд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх / зуучлуулагчийн идэвхитэй оролцоотойгоор/
  • Зуучлуулагчийг Монголд байх хугацаанд боломжит туслалцаа дэмжлэгийг зуучлалын ажлын хүрээнд үзүүлэх / зуучлуулагчийн идэвхитэй оролцоотойгоор/
  • Шаардагдах бичиг баримтыг цаг тухай бүрт илгээх / зуучлуулагчийн идэвхитэй оролцоотойгоор/
  • Зуучлуулагчын улс хоорондын шилжилт хөдөлгөөнийг зохион байгуулах / зуучлуулагчийн идэвхитэй оролцоотойгоор/

Германталаасүзүүлэхүйлчилгээ:

 • Герман улсад аж ахуй нэгж олох, аж ахуй нэгжтэй МБС-н сургалтын гэрээ байгуулах
  • ЭСЯ виз мэдүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэх /зуучлуулагчын гаргах боломжгүй нэмэлт материалыг бүрдүүлэх/
  • МБС-н мэргэжилүүдийн талаар мэдээлэл өгөх
  • Аж ахуй нэгжтэй тохиролцооны үндсэн дээр зуучлуулагчид орох байрыг зохион байгуулах
  • Бүх л МБС-н сургалтын хугацаанд чиглүүлэх
  • Улс ба соёлын талаарх мэдээлэл онцлогуудын талаар МБС-н сургалт эхлэсэний дараа уламжлан тайлбарлах
  • Мэргэжилд уялдсан Герман хэлний чиглүүлэлт
 • Герман даатгал, даатгалын мэдээлэл татвар төлөгчийн дугаар, банкинд харилцах данс нээх үйл ажиллагаануудыг Герман улсад зохион байгуулах.

Харилцагч байгууллага

Хамтран ажилладаг болон харилцагч байгууллага.